Zajednica za Strane Jezike

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Kodeksi Zajednice

 

Škole članice Zajednice jamče poštivanje sljedećih kodeksa:

 

Kodeks ponašanja prema korisnicima usluga

Kodeks ponašanja prema zaposlenicima i vanjskim suradnicima

Kodeks ponašanja pri oglašavanju

Kodeks ponašanja prema Zajednici

 

 

 

 


 KODEKS PONAŠANJA ŠKOLA PREMA KORISNICIMA OBRAZOVNIH USLUGA

 


 

Škole - članice Zajednice jamče:

1.   visoke nastavne i obrazovne standarde poduke stranog jezika u odgovarajućem okruženju te primjerene i učinkovite nastavne metode uz jasno definirane programe,

2.   profesionalno ponašanje i korektan poslovni odnos,

3.   potpunu točnost i vjerodostojnost objavljenih informacija, posebice o broju nastavnih sati pojedinog tečaja, broju polaznika po grupi te prilagođenosti programa dobi polaznika,

4.   strukturirani tijek poduke podijeljen na stupnjeve i prilagođen potrebama polaznika,

5.   raspoređivanje polaznika u grupe u skladu s dobi, potrebama i predznanjem,

6.   redovitu primjerenu procjenu znanja polaznika te završni ispit primjeren dobi i programu tečaja,

7.   stalno stručno usavršavanje nastavnika i nadzor kvalificiranog stručnog voditelja,

8.   redovito praćenje rada nastavnika,

9.   otvorenost škola nezavisnoj inspekciji radi održavanja standarda kvalitete,

10. odsustvo svake diskriminacije korisnika usluga temeljem spola, nacionalnosti, vjere, rase ili socijalnog statusa,

11. poduzimanje svih razumnih sigurnosnih mjera za zaštitu korisnika usluga tijekom boravka u prostoru škole,

12. prilagođavanje polaznicima s posebnim potrebama, u okvirima mogućnosti škole,

13. jasno određene postupke za rješavanje žalbi, pritužbi i slučajeva neprilagođenog ponašanja korisnika usluga,

14. mogućnost konzultacija i savjeta u odabiru tečaja,

15. dostupan prijemni ured uz jasno naznačeno uredovno vrijeme,

16. cijene primjerene uslugama.

 

 

 


 KODEKS PONAŠANJA ŠKOLA PREMA ZAPOSLENICIMA I VANJSKIM SURADNICIMA

 


 

Škole članice Zajednice za strane jezike jamče:

1. da svi zaposlenici i suradnici pojedine škole sklapaju sa školom ugovore u skladu sa zakonskim propisima i relevantnim državnim standardima, posebice u odnosu na:

• plaću,

• trajanje ugovora,

• broj radnih i nastavnih sati godišnje,

• ostale radne obveze,

• plaćeni godišnji odmor (za zaposlenike),

• zakonom predviđene naknade za odsustvo s posla (za zaposlenike),

• mogućnost korištenja neplaćenog dopusta,

• otpremninu u slučaju raskida ugovora;

2. da svi zaposlenici i suradnici imaju odgovarajuće kvalifikacije za posao koji obavljaju;

3. da stručno i administrativno osoblje kontinuirano radi na vlastitom usavršavanju uz uvjete za per¬manentno stručno obrazovanje u okviru ili izvan radnog vremena;

4. da se osoblju osigurava odgovarajući radni prostor i korištenje adekvatne opreme;

5. postojanje jasno određenih postupaka za rješavanje pritužbi zaposlenika i suradnika te u slučaju pokretanja stegovnog postupka;

6. da osoblje škole ima pravo na uvid u sve pravilnike i kodekse škole, Zajednice i drugih udruga kojima škola pripada te u sve relevantne informacije o poslovnoj politici, ciljevima, strategijama, postupcima i redovitim aktivnostima škole;

7. da ni na koji način ne diskriminira osoblje temeljem spola, nacionalnosti, vjere, rase ili socijalnog statusa.

 

 

 


 KODEKS PONAŠANJA ŠKOLA PRI OGLAŠAVANJU

 


 

Škole članice Zajednice za strane jezike jamče;

•   da njihovi reklamni i promotivni materijali sadrže vjerodostojne, potpune i jasne informacije o tečajevima i drugim aktivnostima škole,

•   da prije upisa jasno i potpuno upoznaju korisnike usluga s organizacijom tečaja te jasno navode

a) minimalno trajanje tečaja s predviđenim datumima početka i svršetka,

b) broj predviđenih nastavnih sati i mogućih drugih aktivnosti,

c)  datume praznika i ostalih neradnih dana,

d) postupke raspoređivanja polaznika u odgovarajuće stupnjeve, načine izvješćivanja o uspjehu i uvjete koje je potrebno ispuniti za dobivanje svjedodžbi,

e)  veličinu i sastav grupe, uključivši dobnu skupinu,

f)   mogućnost korištenja grupe za potrebe usavršavanja nastavnika

•   da prije upisa jasno i potpuno informiraju korisnike usluga o sadržaju ugovora, posebno o točnoj i potpunoj cijeni tečaja te o pravima potpisnika u slučaju raskida ugovora,

•   da sve cijene navedene u promotivnom i drugom pisanom materijalu jasno odražavaju usluge i/ili robe uključene u cijenu, sve predvidive dodatne poreze i davanja te usluge i/ili robe koje se mogu posebno ugovoriti i platiti (npr. polaganje međunarodnih ispita),

•   da svjedodžbe i potvrde o pohađanju koje škola izdaje u bilo koju svrhu odgovaraju činjeničnom stanju i da se temelje na vjerodostojnom i primjereno održanom testu i/ili ispitu te da za cjelodnevne ili rezidenci-jalne tečajeve osigurava primjereni stručni nadzor nad malodobnim polaznicima. 


 KODEKS ČLANSTVA PREMA ZAJEDNICI


 

 

Škole - članice Zajednice za strane jezike jamče: 

1.da u svim pitanjima od zajedničkog interesa neće nastupati samovoljno i bez znanja rukovodstva Zajednice. 

 2.da će Zajednicu u svim situacijama i prigodama zastupati i predstavljati samo kao legitimno izabrani predstavnik Zajednice koji za svoj rad odgovara Vijeću i Skupštini. 

3.da neće stavljati vlastite interese ispred zajedničkih interesa svih članova Zajednice i struke u cjelini.

4.da svojim djelovanjem neće dovesti u pitanje, nanositi štetu ili ugroziti projekte, djelatnosti, status i ugled Zajednice.

5.da svojim djelovanjem i nastupima prema trećim stranama neće narušavati ugled drugih članova Zajednice.

6.da će sve konfliktne situacije i sporove sa drugim članicama Zajednice nastojati izgladiti dogovorom sa drugom stranom. Ukoliko se to pokaže neuspješnim, članice su dužne slučaj iznijeti pred Vijeće Zajednice. 

7.da će se kod donošenja sudova o konfliktnim situacijama rukovoditi načelom upoznavanja sa stajalištem svih uključenih strana.

8.da će svoje stavove, mišljenja, prijedloge, prigovore i kritike javno objavljivati na Forumu Zajednice i na taj i druge pogodne načine nastojati ih učiniti dostupnim svima. 

9.da će u slučaju nezadovoljstva napretkom u pojedinim projektima ponuditi svoje sudjelovanje i/ili predvođenje u istima.

 

Kršenje neke ili više odredaba od 1 do 4 predstavlja osobito tešku povredu gornjeg kodeksa prema Zajednici kao zastupatelju interesa škola - članica. Stoga u slučaju kršenja ovih odredaba Vijeće Zajednice može podnijeti Skupštini prijedlog o isključenju prekršitelja iz Zajednice.

 

 

 


Molimo prijavite se da biste mogli komentirati: Prijava ili Registracija

Komentari

  • Trenutno nema komentara
 

PRIJAVA

REGISTRACIJA NOVIH ČLANOVA


 

Kunena forum