Zajednica za Strane Jezike

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Škole akreditirane prema sustavu "Hrvatska kvaliteta"

Index članka
Škole akreditirane prema sustavu "Hrvatska kvaliteta"
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Sve stranice

Do sada je znak Hrvatska kvaliteta steklo pet uglednih škola iz različitih dijelova Hrvatske. Sve su to redom škole koje su već cijeli niz godina prisutne kao škole koje brinu o kvaliteti svog rada, kontinuirano ulažu u jezični i pedagoški razvoj svojih kadrova te modernizaciju škola u cjelini. Znak Hrvatska kvaliteta jedina je hrvatska akreditacija koja uz organizaciju škole, legalnost i etičnost poslovanja te različitih procesa koji čine obrazovni centar pouzdanim, provjerava samu kvalitetu nastave, njenu primjerenost dobi i stupnju polaznika, učinkovitost organizacije, učinkovitost u postizanju rezultata, usklađenost s međunarodnim standardima u pogledu pristupa, metoda, stupnjeva znanja, provođenja ispita i izdavanja svjedodžbi. Provjerava se i način vođenja brige o specifičnim potrebama polaznika u jezičnom obrazovanju te ispitivanje njihovog zadovoljstva.

Do sada je pravo uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta“ dodijeljen školama:

  • Angla“, Zagreb
  • Jantar“, Split
  • Linguapax“, Vinkovci
  • "Littera", Samobor 
  • Škola stranih jezika – Žiger“, Varaždin

Evo što su ravnatelji škola-nositelja znaka Hrvatska kvaliteta rekli o tome što za njih znači dodijeljeni im znak.

alt

alt 

   

 

alt

Mirjana Sobin, ravnateljica škole stranih jezika „Jantar“, Split

Dodjela znaka Hrvatska kvaliteta za nas predstavlja potvrdu da smo ostvarili razinu kvalitete koja našim korisnicima jamči kvalitetnu uslugu u području obrazovanja tj. učenja stranih jezika. Ova akreditacija znači da nam je ulaganjem u kvalitetu zadovoljstvo korisnika naših usluga na prvom mjestu. Ovom potvrdom o kvaliteti povećava se naša konkurentnost na tržištu i trebala bi donijeti prednost na natječajima i pristupu sredstvima iz EU fondova. Sam sustav provjere škole ocjenjujemo ozbiljnim i vrijednim. Za sada korist od dodijeljenog znaka vidimo u podizanju ugleda i reputacije, a to će dugoročno sigurno utjecati na veću prepoznatljivost što će rezultirati rastom broja polaznika i boljim financijskim rezultatima.

 Provjerom kvalitete obuhvaćena je prvenstveno nastava, 70%, zatim administracija, zapošljavanje i odnos upravljačke strukture prema djelatnicima, međusobni odnosi između djelatnika i odnos prema polaznicima te prostor u kojem se nastavni procesi odvijaju.

Nastavu i sve vezano uz nju smatramo najvažnijim segmentom provjere, kojoj se prilikom kontrole kvalitete i pridaje najveća pozornost. Kvaliteta nastavnog procesa najviše utječe na zadovoljstvo polaznika i odlučujuća je za njihovu lojalnost školi.alt

Proces pripreme je važniji od same provjere kvalitete upravo zato što podiže svijest o tome što kvaliteta jest i kako se postiže, da se proces kvalitete koji se sastoji od planiranja i definiranja ciljeva, provođenja aktivnosti za postizanje ciljeva, evaluacije i revizije, može primijeniti u svim segmentima poslovanja škole, od pisanja nastavnih planova do makro planiranja koje vrši upravljačka struktura.

Iz Izvješća po izvršenoj provjeri izdvajamo: 

"U Centru je vidljivo ugodno radno ozračje, a međusobni odnosi nastavnika i Uprave, te nastavnika i polaznika su pozitivni i profesionalni te omogućuju postizanje visokih rezultata."

 

 


 alt

 

 

 

alt    alt      alt

altBerislav Božanović, ravnatelj škole stranih jezika „Linguapax“, Vinkovci

Ova akreditacija tj. dodjela znaka Hrvatska kvaliteta za nas predstavlja potvrdu kvalitete nastave stranih jezika dobivenu vanjskim vrednovanjem, kao i potvrdu vrijednosti strukovne asocijacije koja je bila kapacitirana osmisliti takav sustav za škole stranih jezika.

Stjecanjem znaka Hrvatska kvaliteta postigli smo bolju uočljivost kvalitete na tržištu zbog Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i kompatibilnosti sa sustavom formalnog obrazovanja i zakonodavnim okvirom te lakši pristup natječajima i sredstvima EU fondova. Ovom se akreditacijom javnosti šalje poruka o vjerodostojnost škole/ustanove da se uistinu bavi onim što piše da čini - jezičnim obrazovanjem koje rezultira zajamčeno visokim ishodima učenja.

Sam sustav provjere škole ocjenjujemo ozbiljnim i pouzdanim procesom. Dizajn sustava provjere je temeljit, kompleksan i vrijedan,a posebno bih istaknuo segment upravljanja svim elementima koji utječu na usvajanje ishoda učenja (niveliranje kandidata, programi (od plana i programa do mikroplana), profesori, kvaliteta nastavnog sata (posebno vrijedno), zadovoljstvo polaznika i zaposlenika, sadržaj i kvaliteta instrumenata za mjerenje ishoda učenja i usklađenost za CEFR-om). Sustav, kao i sam proces pripreme i provođenja provjere, ocijenio bih kao iznimno koristan, primjenjiv, prosvjetljujući i bez sumnje isplativ.

Za sada još ne bismo mogli govoriti o izravnim financijskim koristima, ali ne sumnjam da će ih biti na dulje staze. Onim stručnim, i te kako. Zalagali smo se da akreditacija postane prepoznatljiva vrijednost u zakonskom okviru i natječajima, i sada se moramo izboriti da se mjerljivi kriteriji kvalitete što više primjenjuju za javno dobro, primjerice u natječajima. Konačno u Hrvatskoj raspolažemo instrumentom vanjskog vrednovanja kvalitete koji se temelji na jasnim kriterijima i koji će kvalitetu učiniti jasno vidljivom svakome.

Iz Izvješća po izvršenoj provjeri izdvajamo:

alt

"Jezični Centar Linguapax predvodnik je u poduci stranih jezika u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje daje velik doprinos obrazovanju u području stranih jezika za sve uzraste. Neprestano radeći na podizanju kvalitete svojih jezičnih usluga, edukacijom nastavnog kadra, promoviranjem rezultata svojih polaznika na međunarodno priznatim ispitima iz engleskog jezika, suradnjom s domaćim i stranim institucijama koje se bave obrazovanjem i njegovom kvalitetom, organiziranjem edukativnih predavanja i radionica šireg značaja učenja, te umješnim korištenjem europskih fondova za podizanje kvalitete prostora u kojem se te aktivnosti organiziraju, ovaj jezični centar daje neprocjenjiv doprinos razvoju jezične pismenosti, podizanju jezične kulture i kompetencija te je primjer poduzetništva u obrazovanju na svom području. Linguapax se također uključuje u lokalne manifestacije te ih obilježava na svoj tipični način, unoseći strane jezike u lokalnu zajednicu, a povezuje se i s drugim ustanovama sličnog tipa na području Hrvatske te razmjenjuje iskustva i dobru praksu."

 

 


alt     alt

altBranka Novosel, ravnateljica škole stranih jezika „Littera“, Samobor

Uza sve dobrobiti koje sama priprema za provjeru kvalitete škole donosi, kao što je osvještavanje o objektivnim elementima kvalitete, šteta je što nije bilo više prijava novih škola. Meni to govori da znak „Hrvatska kvaliteta" nije prepoznat među školama, a posljedično onda niti na tržištu – da u tome vide korist. Vjerujem da bi se barem velike škole, koje si to mogu priuštiti, mogle prijaviti za provjeru kvalitete.

Iz Izvješća o provjeri kvalitete škole ističemo:

"Koordinaciju nastave u školi Littera vodi direktorica koja je ujedno i zaslužna za uvođenje nekoliko načela suvremene glotodidaktike u nastavu. U nastavi se primarno primjenjuje komunikativni pristup te se jezik uči kroz rješavanje zadataka poput pisanja novinskog članka ili recenzije filma, izrada stripa ili sl. Na taj se način polaznici stavljaju u realne situacije na temelju kojih usvajaju jezik. Primjena učenja putem rješavanja zadataka primijećena je na nastavi u nekoliko slučajeva kao i primjena načela 8 ključeva izvrsnosti, s ciljem postizanja pozitivne međusobne komunikacije.

Uz gore navedena načela škola je u fazi uvođenja novog pristupa poduci koji se zasniva na suvremenim spoznajama neuroedukacije, Brain-Targeted Teaching, što je bilo moguće vidjeti i na nastavi. Učionice u kojima se odvija nastava izgledom su prilagođene uzrastu polaznika koji u njima borave što je posebno važno kod mlađih polaznika; na oglasnim se pločama uz 8 ključeva izvrsnosti nalaze se i dječji radovi a zid iza školske bijele ploče obojan je tamnije kako bi usmjeravao pažnju polaznika na ploču. Na nastavi se često u pozadini tiho pušta glazba kao dodatni element iznenađenja koji stimulira rad mozga. Iznad ploče, u svakoj učionici, postoji prostor na kojem se nalaze zanimljive poruke, nove riječi i fraze. Naglašena je važnost fizičkog kretanja primjenom kojeg se potiče dugoročno pamćenje. Razgovor s nastavnicima potvrđuje da su svi upoznati s pedagoškim pristupom i metodama rada koje su im dostupne i koje se nalaze u uputama za nastavnike."


alt   alt   alt  alt

alt 

 

 

 

 

 

 

Marko Žiger, ravnatelj Škole stranih jezika – Žiger, Varaždin

Kao jedna od prvih škola koje su akreditirane prema shemi za dodjelu znaka „Hrvatska kvaliteta" u poduci stranih jezika na neki način se osjećamo kao utirači puta kvalitete ostalim školama koje imaju slične aspiracije. Nas, kao i ostale akreditirane škole znak HK ističe kao pouzdane pružatelje jezičnih usluga u sve većoj masi škola kojima kvaliteta nastave i zadovoljstvo polaznika nije glavni prioritet.

Vjerujem da će akreditacija početi donositi prevagu prilikom odabira škole stranih jezika te da će potencijalni polaznik ili klijent prije odabrati školu koja svoju pouzdanost dokazuje znakom HK. Da bi se to počelo ostvarivati, smatram da je iznimno važno da se znaku HK pridoda dovoljno medijske pozornosti.

Znakom HK škola dokazuje da se drži principa i standarda definiranih u inspekcijskoj shemi Zajednice, a također u ciljevima rada Zajednice. To znači da je škola koja posjeduje pravo uporabe znaka HK dobro organizirana, da je osoblje strogo profesionalno, da škola ima definirane i kvalitetne programe te da je izvođenje nastave na visokoj razini. Uz to, naša škola odlikuje se i humanističkim pristupom, toplom atmosferom, nizom izvannastavnih aktivnosti koje omogućuju polazniku primjenu znanja i vještina stranog jezika, te visokim rezultatima na ispitima znanja stranih jezika. Ukratko, škola koja posjeduje znak HK pouzdan je partner.

 

            alt            alt

                                                                              A Little Bit of Shakespeare

 

 Sustav provjere je sveobuhvatan i kompletan što HK čini jedinstvenom akreditacijom na nacionalnoj razini, svojevrstan pandan Eaqualsovoj akreditacijskoj shemi koja zahtijeva slične standarde na međunarodnoj razini. Standarde nije lako dostići, a upravo to dokazuje vrijednost škola nositelja znaka HK u poduci jezika.

Provjerom je obuhvaćeno cjelokupno poslovanje škole, od upravljanja i radnih odnosa, preko planova i programa, nastave, ishoda učenja, usmjerenosti na klijente i polaznike, komunikacije s klijentom, polaznikom i zaposlenicima do administrativno-tehničkih uvjeta škole. Najvažniji i najopširniji segment provjere je provjera izvedbe nastave čemu prethodi provjera programa, nastavnih priprema, što je logično obzirom da se radi o provjeri rada škole.

Smatram da je priprema škole za provjeru izuzetno važna kako bi se zaposlenike škole ponovno osvijestilo o filozofiji škole, misiji, viziji te kako bi se provela još jedna dodatna standardizacija. Svaka refleksija o našem radu i poslovnim procesima je dobrodošla i neminovno vodi k podizanju kvalitete.

Vjerujemo da je za trenutni porast broja individualnih i korporativnih polaznika dobrim dijelom zaslužna i akreditacija „Hrvatska kvaliteta" u poduci stranih jezika, a nadamo se da će dugoročno dati još više rezultata, posebice na natječajima i javnim nabavama.

Obzirom na stalne promjene u upotrebi tehnologije u nastavi, poželjno bi bilo da shema na neki način stimulira bolje osposobljavanje nastavnika za mogućnosti upotrebe moderne tehnologije u redovnoj nastavi, ali i izvannastavnim aktivnostima.

Iz Izvješća s provjere škole citiramo:

 "Nastavnici su jezično i metodički kompetentni i dobro pripremljeni za nastavni sat. Provjeritelji su prisustvovali raznim aktivnostima. Nastavnici na svim stupnjevima odlično koriste elicitiranje, na višim stupnjevima vrlo uspješno potiču polaznike na raspravu i pritom nastupaju kao moderatori a ne voditelji i općenito potiču polaznike na razgovor, kad treba i postavljanjem direktnih pitanja. U nastavi se koriste didaktičke igre, realije (posebno kod predškolskog uzrasta) i vizualije (fotokopirane ili projicirane slike te vokabularne kartice). Tamo gdje je primijenjen, rad u paru je bio dobro organiziran i primjereno nadziran. Provjeritelji su prisustvovali i vježbama slušanja, korištenju video materijala, te radu u kompjuterskom laboratoriju. U radu su korišteni udžbenici, ali i mnogobrojni kreativni dodatni materijali iz raznih izvora." 

 

 

 

 

Molimo prijavite se da biste mogli komentirati: Prijava ili Registracija

Komentari

  • Trenutno nema komentara
 

PRIJAVA

REGISTRACIJA NOVIH ČLANOVA


 

Kunena forum